God bekend maken

Onze gemeente verlangt ernaar God bekend te maken aan mensen die Hem nog niet kennen. Wilrik en Anneruth en de familie Kok hebben de keuze gemaakt om zich volledig in dienst van God te stellen. 

Andreas en Johanneke Kok verblijven met hun gezin bij Jeugd met een Opdracht (YWAM) Heidebeek in Heerde.
Zij stellen hun hart, hoofd en handen beschikbaar voor de grote opdracht: Trek er op uit en maak alle volken tot mijn discipelen (Matt. 28:19)

Bij YWAM werken zij als schoolstaf voor de generation DTS. Dit is een discipelschaps trainings school voor mensen van alle leeftijden, waaronder ook gezinnen
Dit alles met het doel: 
Het Koninkrijk van God bekend maken in deze wereld!

Stichting Operatie Mobilisatie  

 om-logo-2x
Operatie Mobilisatie, haar werkers en alle projecten zijn afhankelijk van giften. Steun de wereldwijde verspreiding van het Evangelie en maak een gift over naar: NL13 RABO 0114 2329 38. ten name van: Andreas Kok

anbi-logo -uw giften zijn fiscaal aftrekbaar-

Voor meer informatie: www.thekoks.wordpress.com