Onderwijsavonden

Dick Pieterman zal twee onderwijsavonden verzorgen in onze gemeente, te weten op 23 en 30 september a.s. Onderwerpen zijn ‘autoriteit’ en ‘gebed’. Locatie De Steiger.

Inloop vanaf 19.30 uur, deel 1 is van 19.45 tot 20.30 uur, dan pauze, deel 2 is van 20.45 tot 21.30 uur. De avond wordt opgenomen zodat deze later bekeken kan worden. Als je wilt deelnemen aan de avonden, graag even aanmelden bij Bjorn (bovpelt@gmail.com).