handen

Bestuurssamenstelling

Het oudstenteam bestaat uit de volgende leden:
Michiel Roosenmaallen
Arjan Kluin
Ed Verdoold

Financiële verantwoording

Financiële inkomsten worden verkregen doormiddel van collecten, andere vrijwillige bijdragen, schenkingen, erfstellingen, legaten, opbrengst van kapitaal, evt. andere wettige verkrijgingen.

Inkomsten worden onder andere gebruikt voor huur onderkomen, organiseren van activiteiten, ondersteunen goede doelen en zendelingen, vergoeding/reiskosten sprekers.

Financiële verantwoording 2019