handen

Samenkomsten
CSG Willem de Zwijger
Kamerlingh Onnesdreef 4
2871 JN  Schoonhoven

Activiteiten
De Steiger
Bergambachterstraat 9
Schoonhoven

 

Postadres
De Levensbron
p/a Zeemanhof 2
2871 JX Schoonhoven

Telefoon
06 44 34 71 55

Bestuurssamenstelling
Het bestuur word uitgeoefend door een oudstenteam bestaande uit een voorzitter en drie andere bestuursleden. Geen van de bestuursleden ontving een beloning voor zijn/haar werkzaamheden.

Financiën 
Wilt u de Levensbron ondersteunen dan kunnen giften overgemaakt worden op bankrekeningnummer:
NL87RABO0111062713 
t.n.v. De Levensbron te Schoonhoven  
anbi-logo

De Levensbron heeft een ANBI-status waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.

 

Begroting-2018-missie-visie