Kringen

Onze gemeente doet in 2023-2024 mee aan het Groeijaar van Royal Mission. De lessen van dit e-learning discipelschapstraject bekijken we thuis en werken daar aan de opdrachten. Om de week komen de vijf kringen bij elkaar om de lesstof en gemaakte opdrachten te bespreken en met elkaar te delen wat God hen door Zijn woord en de les heen heeft geleerd.

Via dit Groeijaar mogen we leren wie we zijn in Christus en welke roeping we persoonlijk hebben ontvangen om vandaar uit ingezet te worden in Gods Koninkrijk.