bijbel

Missie en Visie

Missie
De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God. We dragen het evangelie van Jezus Christus uit in de wereld, in het bijzonder in Schoonhoven en omgeving. Het doel hiervan is mensen hoop te geven en hen vanuit de Bijbel bekend te maken met de beloften die God door Jezus Christus aan ons mensen heeft gegeven. Die beloften geven zekerheid, bemoediging en troost in het leven van vandaag en bieden ons uitzicht op een toekomstig, eeuwig en volmaakt leven met Hem. 

Visie
Er wonen in Schoonhoven mensen die geen persoonlijke relatie hebben met Jezus Christus of die Hem slechts oppervlakkig kennen. Daarnaast zijn er mensen die in een grote geestelijke en/of praktische nood verkeren. Vanuit de gemeente 'De Levensbron' willen we deze mensen waar mogelijk steun bieden en hen van God vertellen. Kernpunten in onze boodschap zijn de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. We nodigen mensen uit om gezamenlijk God te eren, Hem te dienen en Zijn zegeningen en troost te ontvangen en te ervaren. Daardoor kunnen we groeien in kennis van Hem, in omgang met Hem en met elkaar.