kinderdienst-feb17

Kinderdienst

Kinderen zijn voor ons als gemeente heel waardevol. We vinden het belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau onderwezen worden uit de Bijbel. Daarom hebben zij hun eigen samenkomst: SJEMA-kids. Dit betekent: hoor en gehoor geven (uit Deuteronomium 6:4). De aparte letters betekenen: Samen Jezus Eren Met Anderen.

De dienst op zondagmorgen beginnen we met volwassenen en kinderen samen. Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen kinderdienst.

De groepen zijn ingedeeld op leeftijd:
Benjamins: kinderen van 0 t/m 3 jaar (tot ze naar de basisschool gaan)

 

Sjemakids onderbouw: kinderen van groep 1 t/m 4
Sjemakids bovenbouw: kinderen van groep 5 t/m 8.

Er wordt met de kinderen gezongen en een Bijbelverhaal verteld; er wordt gebeden en het verhaal wordt verwerkt door middel van een knutsel, spel, stukje drama of een andere uitwerking van het thema.

Op deze manier hopen we bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en groei van het persoonlijk geloof van de kinderen. Voor alle groepen geldt dat wij de kinderen willen leren, dat Jezus in hun hart wil wonen.