kinderdienst-feb17

Kinderdienst

Kinderen zijn voor ons als gemeente heel waardevol. We vinden het belangrijk dat kinderen, op hun eigen niveau, onderwezen worden uit de Bijbel. Daarom hebben zij hun eigen samenkomst: SJEMA-kids. Dit betekent: hoor en gehoor geven (uit Deuteronomium 6:4). De aparte letters betekenen: Samen Jezus Eren Met Anderen.

De dienst op zondagmorgen beginnen we met volwassenen en kinderen samen, in Het Bastion. Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen kinderdienst.
De groepen zijn ingedeeld op leeftijd:
Kinderen van 0-3 jaar
Kinderen in de basisschoolleeftijd 4-12 jaar

Er wordt met de kinderen gezongen en een bijbelverhaal verteld; er wordt gebeden en er wordt een spel of een stukje drama gedaan n.a.v. het verhaal. Tot slot kunnen de kinderen in groepjes iets knutselen of een andere uitwerking n.a.v. het thema, wat behandeld is.

Op deze manier hopen we iets bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en groei van het persoonlijke geloof van de kinderen. Voor alle groepen geldt dat wij de kinderen willen leren, dat Jezus in hun hart wil wonen. Wij hopen te bereiken, dat zij God zullen leren kennen, zullen weten dat Hij van hen houdt en dat Hij voor hen wil zorgen.