collecte

Collecte

Iedere zondag wordt er in de samenkomsten een collecte gehouden (dit kan met cash geld maar ook d.m.v. de QR code die op de beamer verschijnt). Met de opbrengst van deze collecte ondersteunen we naast de eigen gemeente ook goede doelen en de zendelingen die door onze gemeente zijn uitgezonden. Daarnaast kunt u ook rechtstreeks uw giften overmaken aan de Levensbron.

U kunt uw giften overmaken op bankrekeningnummer:

NL87RABO0111062713 
t.n.v. De Levensbron te Schoonhoven 
anbi-logo

De Levensbron heeft een ANBI-status waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.