collecte

Collecte

Iedere zondag wordt er in de samenkomsten een collecte gehouden. Door middel van deze collecte ondersteunen we naast de eigen gemeente ook goede doelen. Wilt u graag weten wat de bestemmingen zijn dan kunt u dit terugvinden op de pagina 'Collecterooster'.

Naast ondersteuning van de gemeente en de goede doelen via de collecte kunt u ook rechtstreeks uw giften overmaken aan de Levensbron. Het kan gebeuren dat u meer zou willen geven aan het doel van de collecte van de betreffende zondag dan u op dat moment cash bij zich heeft. 

Als u maandag na de dienst het bedrag overmaakt naar
De Levensbron met vermelding van het collectedoel dan zorgen wij dat dit met het geld van de collecte bij het goede doel terecht komt.

U kunt uw giften overmaken op bankrekeningnummer:
NL87RABO0111062713 
t.n.v. De Levensbron te Schoonhoven 
anbi-logo

De Levensbron heeft een ANBI-status waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.