bidstond

Bidstond

Gebed neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. Naast de mogelijkheid voor gebed na de dienst komen we om de week bij elkaar voor de bidstond. Met elkaar God eren en danken, maar ook onze zorgen, verdriet en verlangens gezamenlijk bij God brengen. Met elkaar stil zijn en luisteren naar wat God ons te zeggen heeft.

 

De bidstond wordt iedere oneven week op maandagavond om 20.00 uur gehouden. 
Tenzij anders aangegeven in de dienst of de gemeentemail vindt de bidstond plaats in de Steiger (zijingang Pand 9+, Bergambachterstraat in Schoonhoven.

U bent van harte welkom om mee te komen bidden!