bidstond

Bidstond

Gebed neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. Voor en na de samenkomst is er ruimte voor gebed, maar ook buiten de samenkomsten komen we om de week bij elkaar voor de bidstond. Met elkaar God eren en danken maar ook onze zorgen, verdriet en verlangens gezamenlijk bij God brengen. Met elkaar stil zijn en luisteren naar wat God ons te zeggen heeft.

 

De bidstond wordt iedere oneven week op maandagavond om 20.00 uur gehouden. De locatie staat vermeld in ons gemeentebulletin dat om de week naar gemeenteleden en vaste bezoekers wordt gestuurd.