pastoraat

Pastoraat

Wij vinden het heel belangrijk dat er wordt omgezien naar elkaar. Iedere week kan er na de dienst met elkaar nagepraat worden. Na elke dienst staan er leden van het pastoraal team klaar om met je te praten of te bidden. Zij zijn ook door de weeks te bereiken via mailadres: pastoraat@delevensbron.nu.

Mocht er hulp nodig zijn die niet geboden kan worden door de gemeente, dan weten zij ook adressen waar je terecht zou kunnen.