bijbel

Missie en Visie

In 2012 zijn we gestart met een kleine groep mensen die het verlangen hadden om samen Jezus te laten zien in Schoonhoven. Wij dragen het evangelie van Jezus Christus dan ook uit in Schoonhoven en omgeving. De kernpunten hiervan zijn de kruisdood en opstanding van Jezus en de vernieuwing die dit aan een mens biedt. 

Het doel is mensen hoop te geven en hen vanuit de bijbel bekend te maken met de beloften die God door Jezus aan ons heeft gegeven. Die beloften geven ons kracht, vertrouwen en geloof in het leven van vandaag en bieden ons uitzicht op een eeuwig en perfect samen zijn met Hem.

Onze missie geven we als volgt vorm: 
Net zoals Jezus hebben we oog voor elkaar. We willen dat mensen ongeacht hun verhaal, geestelijke of praktische nood, zich door ons gesteund voelen en van Jezus vertellen. Wij nodigen deze mensen uit om samen met ons God te eren tijdens de zondagochtend samenkomsten. Deze diensten beginnen om 10.30 uur. Heerlijke muziek en een goede preek. Je bent van harte welkom!